Uncategorized

Kesan Positif dan Negatif Bermain Video Game

Bermain Video Game

Ramai yang memperkatakan tentang baik buruk video game dan internet masa kini. Terdapat juga laporan yang menyatakan video game lebih menjurus ke arah perilaku negatif anak-anak dan remaja bila tidak dikawal. Baru-baru ini, seorang saintis telah menerbitkan hasil kajiannyatentang kesan positif dan negatif video game di kalangan kanak-kanak dan remaja.

 

Dilansir situs sedayubet Douglas Gentile berbicara investigasi yang dilakukannya bersama kumpulannya telah mendapati ada kesan negatif dan positif daripada bermain video game. Profesor bidang psikologi Universiti Iowa Statemengaku misal kedua-duanya dalam satu artikel terbarunya Nature Reviews / Neuroscience terbitan Disember 2011.

 

Dalam artikel “Brains on Video Games”, enam orang pakarmemberikan penjelasan terkini mengenai kesan negatif dan positif video game yang boleh menjejaskan kognisi dan tingkah laku. Melalui maklumat tersebut ia boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan dan pemulihan.

 

“Kesemua enam penyelidik daripada empat kumpulan kajian yang bertolak belakang menulis perspektif kajian masing-masing untuk artikel ini — semuanya bergantung antara satu sama lain, tetapi tumpuan di berikan kepada sekian tidak sedikit isu,” kata Gentile, yang bertugas di di Makmal Kajian Media di Iowa State. “Apa yang paling berharga ialah, hasil kajian mendapati video game bukanlah sesuatu yang negatif walaupun ia turut menyumbang guna masalah, manun ia juga boleh mengakibatkan faedah-faedah tertentu.”

Bermain Video Game
Bermain Video Game

Kesan Positif Video game

 

Dalam artikel tersebut, Gentile menyatakan penyelidikan telahmenunjukkan yang video game boleh mengakibatkan kesan positif. Satu kajian yang dilakukan oleh dua orang penyelidik bersama iaitu Daphne Bavelierand C. Shawn Green dari Universiti Rochester (N.Y) untuk permainan peperangan dan tembak-menembak “Unreal Tournament” mendapati yang kemahiran dan tumpuan pemain-pemain meningkat dengan bermain permainan tersebut.

 

Walaupun hanya sedikit kajian menunjukkan kesan positif video game dan internet dalam tabiat sosial, kajian-kajian eksperimen yang turut dijalankan oleh Gentile di Amerika Syarikat, Jepun dan Singapura mendapati bahawa bermain permainan social-games membawa untuk lebih tidak tidak banyak sikap “membantu-membantu” setiap pemain. Dalam satu kajian yang lain, penyelidik mendapati, kanak-kanak yang bermain lebih tidak tidak banyak permainan social-games sebelum memasuki alam persekolahanmenunjukkan perubahan sikap tolong-menolong ketika di alam persekolahan.

 

“Jika kandungan video game dipilih dengan bijaksana dan tujuan untuk mendidik, ia sebenarnya boleh menambah sejumlah keahlian yang lain” tambah Gentile. Walaubagaimanapun secara keseluruhannya,penyelidikan telah menunjukkan bahawa ia lebih guna alat-alat pengajaran yang yang berfungsi mendidik anak-anak berbanding daripada apa yang kamu bayangkan. Dan faedah perlengkapan video tersebut boleh menjadi baik atau sebaliknya.”

 

Gentile juga mendokumentasi kesan negatif kajian tersebut. Ada yang berpendapat tidak sedikit sekali daripada kesan yang dilaporkan adalahkesan pendidikan di peringkat awal. Beliau memetik analisis paling komprehensif yang dijalankan sampai-sampai sekarang — yang diketuai oleh rakan sejawatnya yang juga pakar psikologi. Tinjauan tersebut melibatkan 136 kertas kerja yang memperincikan 381 ujian bebas melibatkan 130,296 peserta penyelidikan.

 

Ketagihan Video game

 

Gentile juga memberi fokus kajian tentang ketagihan video game dalam artikel tersebut. Sebagai tambahan kepada kedua-dua penanda aras kajian sehubungan patologi video game. Beliau mencatat sekarangterdapat skor kajian yang menunjukkan yang corak masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain video game dan internet menyamai masalah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan atau ketagihan judi.

 

Beliau menegaskan bahawa video game ini dapat menyumbang ke arahkemajuan dalam pembelajaran, terutamanya sejak ia didapati boleh digunakan sebagai perlengkapan pengajaran yang berkesan. Namun begitu, Gentile berkata yang jumlah wang dibelanjakan untuk permainan berpendidikan sangat kecil berbanding jumlah yang dibelanjakan untuk permainan hiburan komersial. Ini disebabkan kebanyakan permainan pendidikan merupakan tidak begitu menarik perhatian pemakai, tidak menyeronokkan atau tidak sebaik kualti permainan yang berada di pasaran” ujar beliau.

 

Dengan memberikan semua kesan yang berbeza video game dan internet terhadap pemikiran seperti diputuskan dalam artikel, Gentile berangan-angan ia boleh mengurangkan tidak tidak sedikit pemikiran negatif dan dikotomi dalam bidang penyelidikan video game.

 

Beliau membuat kesimpulan bermain video game bukanlah sesuatu yang positif atau negatif. Penyelidikan sedia ada menunjukkan bahawa ia merupakan alat pengajaran yang berkesan, oleh itu ibubapa atau penjaga perlu memilih permainan yang berpotensi ke arah kebaikan dan mensasarkan untuk memaksimumkan kelebihannya sambil mengurangkan potensi yang merosakkan

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *